Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Naše produkty

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS sa usiluje o naplnenie požiadaviek všetkých svojich klientov bez rozdielu, a preto vytvorila stratégie, vďaka ktorým dokáže vytvoriť vhodný investičný plán na mieru pre každého klienta.

K

Konzervatívne stratégie

Konzervatívne investičné stratégie sú určené predovšetkým pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnotenie svojich úspor s menšou mierou rizika. V rámci stratégií sa budú úspory investovať prevažne do firemných a štátnych dlhopisových ETF fondov, ktoré budú diverzifikované globálne. Investícia do týchto stratégií sú vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí zvažujú uložiť svoje peniaze na rôzne dlhé horizonty, pričom minimálny odporúčaný horizont je 5 rokov.

Alokácia aktív v rámci konzervatívnych stratégií:Jednorazové investovanie
Pravidelné investovanie
KonzervatívnaAkciová zložka
20%30%
Dlhopisová zložka
80%70%
Konzervatívna ESG
Akciová zložka
20%20%
Dlhopisová zložka
80%80%
V

Vyvážené stratégie

Vyvážené investičné stratégie sú určené pre vyvážených a mierne dynamických investorov, ktorí uprednostňujú priemerné zhodnotenie svojich úspor s primeranou mierou rizika. V rámci stratégií sa budú úspory investovať porovnateľne do akciových ETF fondov a do firemných aj štátnych dlhopisových ETF fondov, ktoré budú diverzifikované globálne. Investícia do vyvážených stratégií je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí zvažujú uložiť svoje peniaze na stredne dlhé horizonty, pričom minimálny odporúčaný horizont je 10 rokov.

 Realitná stratégia investuje do aktív úzko prepojených s trhom nehnuteľností, ako realitné fondy, REITS, realitné ETF, priame akciové investície.

Alokácia aktív v rámci vyvážených stratégií:Jednorazové investovaniePravidelné investovanie
VyváženáAkciová zložka50%60%
Dlhopisová zložka50%40%
Vyvážená ESGAkciová zložka60%60%
Dlhopisová zložka40%40%
Realitná
Realitná zložka

100%
D

Dynamická stratégia

Dynamická investičná stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú nadpriemerné zhodnotenie svojich úspor s vyššou mierou rizika. V rámci stratégie sa budú úspory investovať prevažne do akciových ETF fondov, ktoré budú diverzifikované globálne. Investícia do tejto stratégie je vhodná pre investorov, ktorí zvažujú uložiť svoje peniaze na dlhšie časové horizonty, pričom minimálny odporúčaný horizont je 15 rokov.

Alokácia aktív v rámci dynamickej stratégie:


Jednorazové investovanie

Pravidelné investovanie

Akciová zložka

75 %

85 %

Dlhopisová zložka

25 %

15 %

E

ESG stratégie

Cieľom investorov je dosahovať vysoké výnosy a zároveň sú ochotní a schopní znášať zvýšené riziko. Tento svoj cieľ chcú investori dosiahnuť skrz investície do sociálne zodpovedných firiem pôsobiacich mimo kontroverzné odvetvia. Z hľadiska investičného zamerania bolo cieľom dosiahnuť široko diverzifikované globálne investičné stratégie zohľadňujúce ESG faktory pri investovaní.
Sú určené pre klientov, ktorých investičný horizont je minimálne 15 rokov.

Alokácia aktív v rámci ESG stratégií:Jednorazové investovanie
Pravidelné investovanie
Dynamická ESGAkciová zložka
100%100%
Dlhopisová zložka
0%0%
Tematická ESGAkciová zložka
100%100%
Dlhopisová zložka
0%0%
Typy investícií
1
Jednorazové investovanie

Je určené pre klienta, ktorý chce investovať finančné prostriedky jednorazovo. V rámci každej investície si klient v spolupráci s finančným odborníkom vyberie vhodnú investičnú stratégiu, ktorá zodpovedá jeho investičnému profilu.

Minimálna výška investície je 5 000 eur.

2
Pravidelné investovanie

Je určené pre klienta, ktorý chce investovať na pravidelnej mesačnej báze a zároveň realizovať mimoriadne vklady. Pri uzatváraní zmluvy si klient stanoví cieľovú sumu,  ktorú je možné po dosiahnutí navýšiť a pokračovať v investovaní. 

Minimálna výška pravidelného mesačného vkladu je 30 eur. Minimálna výška cieľovej sumy je 1 800 eur.

3
Dlhodobé investičné sporenie

Je určené pre klienta, ktorý chce investovať na pravidelnej mesačnej báze dlhodobo. Minimálny investičný horizont je 15 rokov.

Maximálna suma, ktorú môže klient vložiť, aby získal úplne oslobodenie od dane je 6 000 eur ročne, čo predstavuje 500 eur mesačne. Zároveň minimálne výška mesačnej investície je 30 eur.

Minimálna výška cieľovej sumy je 1 800 eur.

Cenník