Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

O našej službe

Riadenie portfólia

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS získala od Národnej banky Slovenska licenciu na vykonávanie viacerých investičných služieb. Tou najdôležitejšou je služba – RIADENIE PORTFÓLIA. Pri službe riadenie portfólia spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS na základe expertných trhových analýz a pri vybraných investičných stratégiách v spolupráci so spoločnosťou WOOD & COMPANY vypracovala investičné stratégie a tieto stratégie bude spravovať počas celej doby trvania zmluvy s klientom. Bude dohliadať, či jednotlivé cenné papiere (ETF fondy) v portfóliách majú požadovanú výkonnosť, či zodpovedajú rizikovému profilu konkrétnej stratégie a či trh neponúka kvalitnejšiu alternatívu. Zloženie každej jednej stratégie je plne v kompetencii spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS.

Počas celej doby trvania zmluvy bude mať klient prístup na svoj investičný aj finančný účet. Bude informovaný o svojom portfóliu, o stave peňažných prostriedkov, a všetkých realizovaných nákupoch a predajoch cenných papierov v rámci svojho portfólia.

V rámci služby RIADENIE PORTFÓLIA poskytujeme tieto typy zmlúv:

A

Jednorazové investovanie

Je určené pre klienta, ktorý chce investovať finančné prostriedky jednorazovo. Minimálna výška investície je 5 000 eur. Minimálny odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Pri tvorbe stratégií pre jednorazové investície je cieľom také zloženie portfólia, ktorého hodnota nebude príliš kolísať a investor sa tak (v rámci možností) ochráni pred výrazne nevhodným načasovaním jednorazovej investície. Ako ukazujú dáta, aj takéto stratégie, dynamicky zložené z navrhnutých inštrumentov, dosahujú nižšiu rizikovosť ako napríklad globálne akciové, respektíve dlhopisové portfólio.

V rámci jednorazového investovania je v ponuke sedem investičných stratégií s nasledujúcim rozložením aktív. Konzervatívnejšie stratégie majú dominantnú dlhopisovú zložku portfólia. Čím dynamickejšia stratégia, tým vyššia akciová zložka.


Akciová zložka Dlhopisová zložka
Konzervatívna 20% 80%
Konzervatívna ESG 20% 80%
Vyvážená 50% 50%
Vyvážená ESG 60% 40%
Dynamická 75% 25%
ESG 100% 0%
Tematická ESG 100% 0%
B

Pravidelné investovanie

Je určené pre klienta, ktorý chce investovať na pravidelnej mesačnej báze, pričom na začiatku môže vložiť aj vyššiu sumu peňazí. Zároveň môže v priebehu trvania zmluvy realizovať mimoriadne vklady. Pri uzatváraní zmluvy si klient stanoví cieľovú sumu, čo je celková očakávaná suma všetkých jeho vkladov. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, je potrebné cieľovú sumu navýšiť dodatkom k zmluve tak, aby klient mohol v investovaní pokračovať. Minimálna výška pravidelného mesačného vkladu je 30 eur. Minimálna výška cieľovej sumy je 1 800 eur. Minimálny odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Pri tvorbe portfólií pre pravidelné investovanie sme boli o niečo odvážnejší, pretože už samotnými pravidelnými investíciami minimalizujeme riziko nevhodného načasovania. Takže sme do konzervatívnej, vyváženej aj dynamickej stratégie na rozdiel od jednorazových investícií zaradili aj rizikovejšie akcie malých spoločností, zároveň sme mierne navýšili akciovú zložku. 


V rámci pravidelného investovania je v ponuke osem investičných stratégií s nasledujúcim rozložením aktív. Konzervatívnejšie stratégie majú dominantnú dlhopisovú zložku portfólia. Čím dynamickejšia stratégia, tým vyššia akciová zložka.


Akciová zložka Dlhopisová zložka
Konzervatívna 30% 70%
Konzervatívna ESG 20% 80%
Vyvážená 60% 40%
Vyvážená ESG 60% 40%
Dynamická 85% 15%
ESG 100% 0%
Tematická ESG 100% 0%
Akciová zložka
Realitná zložka
Realitná 0%
100%C

Dlhodobé investičné sporenie

Je určené pre klienta, ktorý chce investovať dlhodobo, formou pravidelných mesačných vkladov na pravidelnej báze. Pri uzatváraní zmluvy si klient stanoví cieľovú sumu, čo je celková očakávaná suma všetkých jeho vkladov. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, je potrebné cieľovú sumu navýšiť dodatkom k zmluve tak, aby klient mohol v investovaní pokračovať.

Minimálny investičný horizont je 15 rokov a maximálna suma, ktorú môže klient vložiť ročne, aby získal oslobodenie od dane je 3 000 eur (čo predstavuje 250 eur mesačne). Minimálna výška pravidelného mesačného vkladu je 30 eur.
Prijatie a postúpenie pokynu / Vykonanie pokynu na účet klienta

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS na základe licencie od Národnej banky Slovenska poskytuje aj služby PRIJATIE A POSTÚPENIE POKYNU a VYKONANIE POKYNU NA ÚČET KLIENTA. Pri týchto službách spoločnosť nakúpi pre svojich klientov vybrané cenné papiere presne podľa ich pokynov. 

Pri vykonávaní týchto služieb poskytujeme ten najvyšší štandard a "best practises", ktoré pozná investičný svet. Našou ambíciou je, aby cenné papiere, ktoré klientom ponúkame, boli na našom trhu exkluzívne.


Aktuálna ponuka fondov kvalifikovaných investorov:

Fond ISIN Minimálna investícia v EUR
WOOD & Company AUP Bratislava podfond CZ0008044914 50 800
WOOD & Company Retail podfond CZ0008042124 50 800
WOOD & Company Office podfond CZ0008042769 50 800
Arete Industrial SICAV  CZ0008048410 50 800
Accolade Industrial Fund MT7000018412 76 200

Minimálny investičný horizont je 5 a viac rokov


Prečo investovať s PARTNERS INVESTMENTS?
1
Chránime úspory a minimalizujeme riziko
O investičné portfólio klienta sa staráme ako o vlastné. Investujeme do špičkových svetových ETF fondov, ktoré sú premyslene diverzifikované. Peniaze klienta rozložíme do najúspešnejších svetových správcovských spoločností a v rôznych regiónoch tak, aby sme vyvážili výkyvy trhov.
2
Sme profesionáli v oblasti financií
Naším zázemím je spoločnosť PARTNERS GROUP SK, ktorá je lídrom na trhu v sprostredkovaní investícií. Aj vďaka jej silnému zázemiu a širokej sieti finančných odborníkov na celom Slovensku získa klient ten najlepší servis.
3
Sme dostupní pre všetkých
Poskytujeme služby investičného špecialistu, nech sú finančné možnosti klienta akékoľvek. S klientmi pravidelne sledujeme stav ich finančného portfólia, môžu sa na nás kedykoľvek obrátiť.
4
Zakladáme si na transparentnosti
Vďaka online prístupu klient získa okamžitý prehľad o svojich investovaných prostriedkoch. Svoje peniaze môže kedykoľvek vybrať bez akejkoľvek penalizácie.
5
Prispôsobíme sa klientom
Stratégiu investovania prispôsobíme možnostiam a očakávaniam klienta. Spoločne vyberieme tie najvhodnejšie investičné riešenia a dlhodobo sa o ne staráme.
6
Udržíme životnú úroveň klienta
Naši klienti si môžu užívať bezstarostný život aj na dôchodku.
Pozrite si naše produkty